Условия на гарантию и Акт введения в эксплуатацию котлов Amina

Бланк Акта введения котла в эксплуатацию.

Наличие бланка и его заполнение при установке котла обязательно! Без него гарантия не действительна!

Данный бланк является образцом, оригинал номерной и поставляется вместе с котлом.
Ниже приведены условия гарантии, которые Вы можете скачать здесь в виде MS Word документа

УМОВИ ГАРАНТІЇ

 1. ТМ «Аmina», що далі зветься «гарант», надає гарантію на виріб на термін 12 місяців з моменту першого запуску виробу в експлуатацію за умови проведення першого запуску котла авторизованим гарантом сервісним центром.
 2. Упродовж цього терміну гарант гарантує споживачеві безкоштовне усунення несправностей будь-яких складових частин виробу, щодо яких уповновадений сервісний центр підтвердить наявність заводських дефектів. Усунення зазначених несправностей виконує сервісний центр.
 3. Гарант може продовжити гарантійний термін на наступні 12 місяців на всі елементи газових котлів Amina придбаних у мережі вповноважених торгівельних партнерів Amina. Продовжена гарантія не поширюється на повну заміну котла.
 4. Продовження гарантії на всі елементи котлів надається лише за умови технічного обслуговування (далі ТО) котла сервісним центром, уповноваженим гарантом. ТО має бути здійснено в другій половині першого року гарантії, рахуючи з моменту пуску в експлуатацію.
 5. Підставою надання продовженої гарантії є належним чином заповнений Акт введення котла в експлуатацію з підтвержденням виконання ТО.
 6. Гарантія не поширюється на несправності та пошкодження виробу з таких причин:
  • Неналежне транспонтування та зберігання виробу;
  • Використання не за призначенням або з порушенням вимог настанови з експлуатації;
  • Ремонт не вповноваженим до цього способами;
  • Забруднення газу або живлення виробу газом, який до цього не надається;
  • Забруднення води або подавання на виріб води, яка до цього не надається через надмірну жорсткість;
  • Тиск газу, зазначення якого більше або менше за граничне, встановлене чинними нормативними документами;
  • Надмірний тиск води в системі центрального опалення;
  • Недостатня тяга в димоході або газоході;
  • Несправності устаткування, до якого приєднано виріб;
  • Утворення накипу у гідравлічних вузлах;
  • Інші причини, на які гарант не має впливу.
 7. Виріб підлягає зберіганню в приміщеннях з температурою вище 0оС.
 8. Гарантійний ремонт мають виконувати сервісні центри, вповноважені гарантом. Гарантійний ремонт має бути здійснено впродовж 14 днів з моменту отримання рекламації вповноваженим сервісним центром. Телефон сервісного центру дивіться у гарантійному талоні. Про належне обслуговування просимо повідомляти гаранта: service@amina.biz
 9. Гарантія не поширюється на претензії до технічних характеристик виробу, якщо вони знаходяться в межах, заявлених виробником.
 10. Гарантія має чинність за таких умов:
  • Встановлення виробу здійснювала особа, яка має відповідний дозвіл на даний вид робіт;
  • Пуск в експлуатацію та попереднє регулювання здійснював вповноважений гарантом сервісний центр; при цьому перший пуск в експлуатацію котла та попереднє регулювання здійснюється безкоштовно, споживач відшкодовує лише вартість приїзду фахівців сервісного центру та, при потребі, монтажних робіт;
  • Виріб має бути встановлено на території України відповідно до чинних норм і правил, а також вимог з настанови з експлуатиації;
  • Гарантійний талон має бути заповнений належним чином та мати печатку торгівельної установи, дату продажу, підпис продавця та підпис покупця, яким продавець підтверджує згоду на умови цієї гарантії. Гарантія має чинність лише за наявності документа, що підтверджує купівлюв виробу, а саме: касового або товарного чека;
  • Виріб у процесі встановлення обладнано елементами, які захищають його від забруднень (сітчасті фільтри на патрубках подавання газу, холодної води та вході оборотної води з систем центрального опалення).
 11. Гарантія втрачає чинність у таких випадках:      а) виконання будь-яких робіт із ремонту, регулювання, пристосування виробу особами або підприємствами, не вповноваженими на це гарантом;
        б) монтаж із порушенням обов’язкових норм або вказівок настанови з експлуатації;
        в) застосування в процесі монтажу електричних та гідравлічних елементів, що не відповідають чинним нормам;
        г) механічне чи інше пошкодження внаслідок неналежних експлуатації або зберігання;
        д) відсутність у споживача гарантійного талона.
 12. Гарант не несе відповідальність за будь-які збитки, спричинені невиконанням вимог настанови з експлуатації, зокрема вимог щодо порядку використання та технічного обслуговування.

УВАГА! ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН ЧИННИЙ ЛИШЕ ЗА НАЯВНІСТЮ ДОКУМЕНТА, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ КУПІВЛЮ.